Afdeling Østdanmark

Kunne du tænke dig at spille en rolle ud fra et socialt- og medmenneskeligt hensyn og derigennem forbedre de basale levevilkår for mindre privilegerede mennesker i alle dele af verden?

SuG’s deltagelse i projekter er baseret på frivillighed og hviler på disse værdier:

  • Mål og metoder i vores projekter handler om udvikling og hjælp til selvhjælp
  • Samarbejdet med vores partnere bygger på dialog og aktiv medvirken.
  • Vi vil sikre sammenhængskraft og bæredygtighed med vores indsats.
  • Vi har respekt for sociale- og kulturelle vilkår i de lande, vi arbejder i.
  • Ved et medlemskab i SuG støtter du fattige i Syd. Derfor er passive såvel som aktive medlemmer altid velkomne.

Som medlem i Seniorer uden Grænser, Afdeling Østdanmark vil du møde nogle engagerede, aktive og venlige mennesker. Vi tilstræber at holde medlemsmøder normalt 6-8 gange om året. De holdes i enten i Roskilde eller København. Her har vi mulighed for at lære hinanden at kende  og for at få inspiration til arbejdet. Møderne fastlægges halvårligt og indkaldes per mail en uges tid før med oplysning om indhold og dagsorden. Medlemmerne er altid meget velkomne til at bidrage med ideer og deltage i tilrettelæggelsen af møderne.

I Afdeling Østdanmark har vi en række projekter. Du kan se hvilke ved at klikke på projekter og søge på Afdeling.

Som medlem kan du tilslutte dig en projektgruppe, men det er ikke et krav at være med i et projekt. Projektgruppen arbejder selvstændigt med forberedelse, udvikling, udførelse og afslutning på deres projekt. Der vil typisk være opgaver i en projektgruppe, som kræver en indsats her i landet, men også at projektet besøges i det pågældende land. Begge dele er nødvendige for en vellykket gennemførelse.

Nye projekter etableres oftest med baggrund i de enkelte medlemmers lyst, viden og erfaring. Projektideer beskrives og afdelingsledelsen gennemgår projektgruppens oplæg før det kan godkendes som et SuG projekt.

Vi stræber efter at holde medlemmerne orienteret løbende gennem SuG Update som udgives tre til fire gange årligt.

Mail til afdelingsledelsen i Afdeling Østdanmark.

Seneste projekter

Skoleprojekt I Sierra Leone

Børn & unge Sierra Leone
Sidste nyt marts 2018 Rapport om lærergruppens 3. besøg i landsbyen Norway i Sierra Leone Den sidste tur til Sierra Leone, Norway og Eric Thunes Primary School Billeder fra Erik Thunes Primary School (ETPS) i landsbyen Norway Projektbeskrivelse Landsbyen Norway i det østlige Sierra Leone I samarbejde med…

Better Livelihoods and Environmental Awareness project/programme (BLEA) Malawi

Landbrug Miljø Malawi
Malawi – Better Livelihoods and Environmental Awareness Programme Implementeringen af dette projekt er påbegyndt 1. maj 2023. BLEA projektet er en opfølgning af Environmental Awareness Projektet (EAP) der løb fra november 2020 til april 2023. Der er blevet aflagt et første projektbesøg i september 2023. Projektperioden er 2 år. Budgettet…

Involvement of Danish agricultural enthusiasts in development work

Landbrug Uddannelse Danmark Uganda
Involvement of Danish agricultural enthusiasts in development work  Pengene til projektet er bevilget af CISU gennem ”Engagementspuljen”. Projektet har til formål at engagere interesserede danskere til at deltage i udviklingsarbejde med fokus på landbrug. I dansk landbrug er de basale menneskelige behov alle opfyldt, men det er sket på…
Alle projekter for Afdeling Østdanmark

Afdelingsledelse

Lars Mønsted

Formand
Lars Mønsted

Medlem
Birte Jexen

Medlem
Per Hartmann

Torsten Malmdorf

Medlem
Torsten Malmdorf

Medlem
Henrik Alsing

Suppleant
Ulla Poulsen

Suppleant
Pelle Jandrup