Communication Matters
Uddannelse Kenya

Communication Matters

Formål

  • At opbygge en stærk organisation, som kan tegne udviklingen af AAC-metoden i Kenya.
  • At sikre, at der findes relevant undervisningsmateriale til brug for skoler og forældre.
  • At opbygge et landsdækkende netværk af selvhjælpsgrupper bestående af forældre til børn og voksne med særlige behov.

Overordnet er målet at sikre, at kenyanske skoleelever uden et funktionelt sprog får mulighed for at kommunikere.

På opfordring af projekt Communication Matters vedtog det kenyanske undervisningsministerium i 2018, at metoden skulle optages i læseplanerne for specialundervisning i Kenya. Alle skoler i hele Kenya skal således bruge AAC metoden, når det drejer sig om elever uden sprog eller med begrænset sprog.

Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK), på engelsk Augmentative and Alternative Communication (AAC), er en metode, som personer uden et funktionelt sprog kan benytte til at kommunikere med ved at udpege symboler på forskellige piktogrammer. Det består af en 50-ords kernetavle, forskellige tematavler, et kommunikationspas med oplysninger om den handicappede samt en speciel spørgeteknik for personer med multiple funktionsnedsættelser, som ikke er i stand til at udpege symboler.

Communication Matters har trænet en række specialskoler jævnt fordelt over hele Kenya. Ud over at træne deres elever i at bruge metoden, skal lærerne også sørge for, at forældrene lærer at bruge metoden sammen med deres børn.
Knyttet til hver af disse skoler er der oprettet selvhjælpsgrupper bestående af forældre til børn på skolerne. De skal blandt andet være med til at lægge pres på myndigheder og skoler, således at metoden bliver anvendt som beskrevet i læseplanerne. Samtidig bliver forældregrupperne oplyst om deres rettigheder som forældre til børn med særlige behov.
Tyve lektorer ved ti højere læreanstalter i Kenya er også blevet trænet i metoden, så de kan tilbyde kurser for lærere på efteruddannelse.

 

Den kenyanske partner er Kenya Society for Augmentative and Alternative Communication (SAAC Kenya), som på sigt bliver en kenyansk afdeling af den verdensomspændende organisation ISAAC International.
SAAC Kenyas ambition er, at den altid skal konsulteres, når myndighederne vil foretage sig noget, der vil påvirke livssituationen for personer uden et funktionelt sprog.

Fra hjemmesiden saac-kenya.org kan alle materialer knyttet til metoden downloades gratis af alle, som måtte ønske det, herunder også en manual, som lærerne kan bruge som inspiration.

SAAC Kenya står også i spidsen for at danne en landsdækkende organisation, som samler alle forældregrupper i hele landet, således at deres stemme kan høres helt ind i parlamentet.

I august 2022 var der valg i Kenya. Det betød, at man begyndte at se med nye øjne på mange af de beslutninger, som den tidligere regering havde truffet. I begyndelsen af 2024 kom turen til AAC og metodens placering i læseplanerne. Derfor bliver der nu arbejdet på højtryk for at overbevise det nye embedsværk om metodens fortræffeligheder.

CISU har bevilget projektet som en medborgerindsats på knap 500.000kr. med projektstart den 1. januar 2022 og varer indtil den 30. juni 2024, i alt 30 måneder.

 

 

 

English

The overall goal of project Communication Matters is to ensure that Kenyan students without a functional language can be able to express their needs, wishes, hopes and dreams by using the AAC method.

Augmentative and Alternative Communication (AAC) is a method that people without a functional language can use to communicate by identifying symbols on various pictograms. It consists of a 50-word core board, several theme boards, a communication passport with information about the disabled person and a special questioning technique for people with multiple disabilities who are unable to point at symbols.
The project has succeeded in persuading the Ministry of Education to recognize the AAC method and it has therefore been included in the curricula for special education in Kenya.

Seniors without Borders is partnering with Kenyan Society for Augmentative and Alternative Communication (SAAC Kenya). All materials relevant to the AAC method, including a teacher’s manual, can be downloaded free of charge from SAAC Kenya’s website saac-kenya.org.
SAAC Kenya is in the process of becoming a chapter of the worldwide organisation ISAAC International.

The method is now being practiced at a number of special schools across Kenya.
Affiliated to every one of these schools there is a parents’ group fighting for a better livelihood for their children. Supported by SAAC Kenya they are in the process of forming a nationwide association who can put pressure on decision makers.

Communication Matters is funded by the Danish organisation Civil Society in Development (CISU).