Ole Emil Holst

Afdeling Array

Tilknyttede projekter

Communication Matters

Uddannelse Kenya
Formål At opbygge en stærk organisation, som kan tegne udviklingen af AAC-metoden i Kenya. At sikre, at der findes relevant undervisningsmateriale til brug for skoler og forældre. At opbygge et landsdækkende netværk af selvhjælpsgrupper bestående af forældre til børn og voksne med særlige behov. Overordnet er målet at sikre, at…

Eagles special Work Centre for persons with intellectual Disabilities (ESWID)

Børn & unge Kenya
Formål Skabe ligeværdige livsvilkår for personer, der er truet af livslang marginalisering Etablering af beskæftigelse og aktiviteter og dermed sikring af livskvalitet for voksne med særlige behov Oplæring af voksne med særlige behov i almindelig daglig læring og særlige kundskaber indenfor de områder, hvor den enkelte har sine styrkesider. Tilvejebringelse…