Eagles special Work Centre for persons with intellectual Disabilities (ESWID)
Børn & unge Kenya

Formål

Skabe ligeværdige livsvilkår for personer, der er truet af livslang marginalisering

 1. Etablering af beskæftigelse og aktiviteter og dermed sikring af livskvalitet for voksne med særlige behov
 2. Oplæring af voksne med særlige behov i almindelig daglig læring og særlige kundskaber indenfor de områder, hvor den enkelte har sine styrkesider.
 3. Tilvejebringelse af de nødvendige fysiske rammer til disse aktiviteter.

Forventet resultat

Inden udgangen af 2021 er der etableret et veludstyret beskyttet værksted med tilhørende boafsnit i eller i nærheden af Nakuru Kenya.

Inden 2022 vil 30 voksne bo og arbejde på centret (ESWID)

Planlagte aktiviteter

Fundraising i Danmark og Kenya

Sammensætning af en ansvarlig bestyrelse

Planlægning og opførelse af bygninger, der egner sig til formålet

Aktivering af forældre og pårørende i det daglige arbejde. Rekruttering af ledelse og personale

Baggrund og nødvendig indsats

Tunaweza Special Self Help Group står bag idéen til dette initiativ.

Tunaweza har allerede formuleret en ansøgning og udarbejdet et budget.

Der er pt ingen likvide midler til dette formål

 1. Frivillig indsats og privat finansiering:
  Lisbeth Aaen og Ole Holst har kontakten med Tunaweza og betaler 6.000kr til udarbejdelse af ansøgning
 2. Ansøgning(er) til private eller offentlige fonde:
  Der vil blive søgt bredt hos private fonde
 3. SuG ansøgning:

Bæredygtighed

Projektet skal gøres bæredygtigt ved en kombination af frivillige og professionelle tilknyttet centret.

Indkomstgenererende aktiviteter skal medvirke til at finansiere driften af centret.

Partnere

Center for Beskæftigelse og Revalidering (CBR) i Randers

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV Randers)

Tunaweza Special Self Help Group har været partner med SUG projektgruppen i forbindelse med AAC in Kenya 1 og 2.
Tunaweza administrerer CISU midler givet til AAC in Kenya

Tunaweza har et godt netværk til myndigheder og politikere

Partneren Tunaweza Special Self Help Group er gået sammen med en anden selvhjælpsgruppe i Nakuru, Gifted Angles Self Help Group og har dannet en Community Based Organisation (CBO) ved navn Nakuru Eagles Services Network for persons with Intellectual and related Disabilities (NESNID).

Det er NESNID’s opgave at skaffe midler til udviklingsprojekter til gavn for unge og voksne udviklingshæmmede i Nakuru. Derfor er det NESNID, som er partneren, som SuG projektgruppen samarbejder med omkring det beskyttede værksted ESWID.

Det er foreløbigt lykkedes projektgruppen af skaffe 70.000 kr. til etablering af centret, og NESNID har nu lejet en bygning med en forholdsvis stor grund og startede med de første syv brugere den 1. oktober 2021.

Donorerne er:

 • Jubilæumsfornden af 12/8-1973: 25.000 kr.
 • Fonden af 17/12-1989: 40.000 kr.
 • Horsens Y’s Men’s Club: 5.000 kr.